Talouskatsaus 2022 

FinnHEMS Oy:lle myönnettiin valtion talousarvioesityksessä valtionavustusta 33 000 000 euroa (2021: 27 835 000 euroa). Kansaneläkelaitos maksoi yhtiölle korvauksia helikoptereilla jatkohoitoon kuljetetuista potilaista 1 033 333 euroa (1 223 914). Konsernin sisäisiä hallintopalveluveloituksia oli 254 500 euroa (240 000). 

Yhtiön muut tuotot olivat 926 151 euroa (2 341 562), jota koostui pääosin investointiavustuksen tuloutuksesta.   

Yhtiön varsinaisen toiminnan kulut ilman henkilöstökuluja olivat  29 985 735 euroa (26 913 170), joista lentotoiminnan osuus oli 95 prosenttia (95). Operatiivisten kulujen kasvuun vaikutti Seinäjoen tukikohdan toiminnan aloittaminen katsauskauden aikana. Liiketoiminnan muut kulut laskivat 1 485 613 euroon (1 633 940).  

Konsernin tulos tilikaudelta oli 1 130 642 euroa, josta emoyhtiön osuus oli 608 013 euroa. Suunnitellusti positiivinen tulos kohdennetaan tulevien tukikohtainvestointien rahoittamiseen.   

Kokonaan omaan lentotoimintaan 

Vuonna 2020 aloitettu muodonmuutos hallinnointiyhtiöstä operatiiviseksi toimijaksi viimeisteltiin toimintavuoden 2022 aikana. FinnHEMS Lentopalvelut Oy:n ja Babcock Scandinavian AirAmbulance Ab:n välinen liikkeenluovutussopimus Suomen pohjoisten lääkärihelikopteritukikohtien (Oulu, Rovaniemi ja Kuopio) operatiivisen toiminnan siirtymisestä FinnHEMS Lentopalveluille toteutettiin suunnitelman mukaisesti 10.2.2022. Liikkeenluovutus kattoi siirtyvän henkilöstön, lentotoiminnan varusteita ja siirtymäajan palveluita. 11.2.2022 lähtien lääkärihelikopteritoiminta on järjestetty kokonaan FinnHEMSin omana tuotantona. 

Liikkeenluovutuksen yhteydessä FinnHEMS Lentopalvelut Oy:n palvelukseen siirtyi 21 lentäjää ja 12 lentoavustajaa. Pohjoisten tukikohtien Airbus H145 -helikopterit hankittiin operatiivisella leasingsopimuksella. Lentotoiminnan siirtyminen omaksi tuotannoksi kasvatti merkittävästi FinnHEMS Lentopalvelut Oy:n menoja tilikauden aikana. 

Toiminnan laajeneminen 

FinnHEMSin seitsemäs tukikohta valmistui suunnitelmien mukaisesti Seinäjoen lentoasemalle. Toiminta tukikohdassa käynnistyi lokakuun alussa 2022. Tukikohdan operatiivista toimintaa varten rekrytoitiin lentäjiä ja lentoavustajia sekä tytäryhtiö hankki Seinäjoen tukikohdan käynnistämistä varten yhden EC135-helikopterin omaan omistukseen heinäkuussa 2022. Lentotoiminnan operatiiviset kulut kasvoivat toiminnan käynnistämisen myötä. 

Lääkärihelikopteritoiminta laajenee valtion linjauksen mukaisesti Kouvolaan perustettavaan uuteen tukikohtaan lähivuosina. FinnHEMS allekirjoitti tammikuussa 2023 maanvuokrasopimuksen ja rakennustyöt on tarkoitus aloittaa vuoden 2023 aikana. Yhtiö valmistautuu toiminnan laajentumiseen kahdeksanteen tukikohtaan rekrytoimalla lentäjiä ja lentoavustajia sekä hankkimalla helikopterin täydentämään nykyistä helikopterikalustoa.  

Investoinnit ja voimakas inflaatio haastavat 

Yhtiön investoinnit toiminnan laajentumisen myötä ovat suuria. Yhtiö rahoittaa uusien tukikohtien rakennusinvestoinnit valtiolta vuonna 2020 saadulla pääomituksella. Pääomituksen riittävyys suunniteltuihin tukikohtainvestointeihin on nykyisessä inflaatioympäristössä haastavaa. Hintojen ja korkojen nousu rasittaa erityisesti lentotoimintaa ja se aiheuttaa taloudellisia haasteita, mikäli vuotuinen lääkärihelikopteritoiminnan rahoitus pysyisi ennallaan. 

Yhtiö valmistelee siirtymistä omaan helikopterilaivastoon leasing-sopimuksilla hankittujen helikoptereiden sijaan. Suunnitelman mukaisesti laivaston uusiutuminen alkaisi vuosien 2026–2027 taitteessa.   

Meneillään ja suunnitteilla olevat tukikohtien rakennushankkeet sekä erityisesti omaan laivastohankinnan toteuttaminen tulevat lisäksi olennaisesti lisäämään yhtiön pääoman tarvetta. Yhtiö pyrkii hallitsemaan pitkäaikaisia vastuita monipuolisilla rahoitusjärjestelyillä ja pitämällä maksuvalmiuden hyvällä tasolla.  

Kulujen jakautuminen

Lentotoiminnan kustannusten jakautuminen