Helicopter Emergency Medical Services in FinlandFinnHEMS 51 – Rovaniemi

Rovaniemen tukikohtaa sijaitsee Rovaniemen lentokentän yhteydessä. Tukikohdan uusi, pysyvä miehistötila valmistui kesällä 2016. 450 neliömetrin tilaan on sijoitettu päivystys- ja oleskelutilojen lisäksi myös koulutus-, toimisto- ja varastotiloja.

Rovaniemen tukikohdasta lääkintähelikopteri tavoittaa 30 minuutin sisällä hälytyksestä laajasti Rovaniemen ympäröivän seudun aina Tervolaan, Pelloon, Kemijärvelle ja Sodankylään saakka. Suomen, Ruotsin ja Norjan rajaseudun sairaanhoitopiirit ovat sopineet kalottialueen yhteistyöstä, jonka kautta pyritään paremmin turvaamaan raja-alueella asuvien ihmisten avunsaanti.

Hälytyksiä tulee keskimäärin viisi vuorokaudessa ja vuodessa noin 1900. Useimmiten hälytyksen syynä on aivohalvaus, rintakipu tai tai hengitysvaikeus. Lääkintähelikopterin hälyttää paikalle hätäkeskus.

Henkilöstö ja vastuuhenkilöt

HEMS-helikopteritoiminnassa tärkeää on saumaton yhteistyö eri alan ammattilaisten kanssa. Rovaniemen FinnHEMS 51 -tukikohdassa työskentelee yhteensä 27 henkilöä: 9 HEMS-ensihoitajaa, 12 lentäjää ja 6 HEMS-avustajaa. Lisäksi FinnHEMSin lääketieteen ja lentotoiminnan asiantuntijat sekä lento-operaattorin asiantuntijat tekevät jatkuvasti töitä laadukkaan ja turvallisen HEMS-helikopteripalvelun ylläpitämiseksi.

Rovaniemen tukikohdan ensihoitopalvelusta vastaa Lapin sairaanhoitopiiri ja lentopalvelusta Babcock Scandinavian AirAmbulance AB.


ANTTI SAARI
Ensihoidon vastuulääkäri

antti.saari(a)lshp.fi

TERO KARVINEN
Tukikohdan vastaava ensihoitaja

tero.karvinen(a)lshp.fi

ANTTI LAKIO
Tukikohdan vastaava lentäjä

antti.lakio(a)babcockinternational.com