Tutkimus: Uusi aluejakomalli parantaisi ensihoitopalvelun vertailtavuutta

FinnHEMS tutkimus- ja kehitysyksikön asiantuntijan Jukka Pappisen mukaan uuden, väestötiheyteen perustuvan aluejakomallin avulla alueiden ensihoidon palvelutarve voitaisiin ennakoida nykyistä yksinkertaisemmin. Malli helpottaisi myös palvelun tason valtakunnallista vertailua eri sairaanhoitopiirien välillä. Tämä käy ilmi Pappisen toukokuussa julkaistusta tutkimuksesta.

Erikoissairaanhoidosta alueellaan vastaavien sairaanhoitopiirien tulee lain mukaan laatia ensihoidon palvelutasopäätös, jossa määritellään ensihoitopalvelun sisältö muun muassa tavoitettavuuden näkökulmasta. FinnHEMS tutkimus- ja kehitysyksikön asiantuntija Jukka Pappinen on tutkinut, miten uutta aluejakomallia voitaisiin soveltaa palvelutasopäätöksessä.

Pappisen tutkimuksen lähtökohtana oli selvittää, miten väestötiheydeltään erilaiset alueet tulisi jaotella, jotta niiden erityispiirteet pystyttäisiin huomioimaan paremmin ensihoitopalvelua suunnitellessa ja miten ensihoitopalvelun tasoa olisi helpompi vertailla valtakunnallisesti.

Pappinen on luonut uuden aluejakomallin, jossa sairaanhoitopiirien erilaiset alueet (keskusta-alue, taajama, haja-asutus ja asumaton alue) määritellään helposti, tarkoituksenmukaisesti ja vertailukelpoisesti hyödynnettäväksi eri sairaanhoitopiireissä. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että taajama-alueeksi määritelty alue yhdessä sairaanhoitopiirissä on vertailukelpoinen muiden sairaanhoitopiirien vastaavalla tavalla taajama-alueiksi määriteltyjen alueiden kanssa.

Erilaisilla alueilla erilaiset tehtäväprofiilit

Pappisen tutkimuksen toinen olennainen löydös liittyy ensihoidon tehtäväprofiileihin. Tutkimustulokset tukevat aiempien tutkimusten havaintoja siitä, että kaupunkimaiset alueet ja haja-asutusalueet poikkeavat toisistaan tehtäväprofiililtaan. Muun muassa tietynlaiset vammautumiset ja vakavat sairaskohtaukset ovat tyypillisempiä haja-asutusalueilla, kun taas esimerkiksi pahoinpitelyt ja myrkytykset ovat suhteellisesti tavallisempia keskusta-alueilla.

Pappisen mukaan tehtäväprofiilien erot tulisi huomioida ensihoidon resursseja kohdennettaessa.

Pappisen artikkeli ensihoidon uudesta aluejakomallista julkaistiin Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine -julkaisussa toukokuussa.

Koko artikkeli on luettavissa täältä.

Tutkija

Jukka Pappinen toimii FinnHEMS tutkimus- ja kehitysyksikön asiantuntijana ja tekee tutkimusta osana väitöskirjahankettaan.

Pappisen väitöskirjan seuraava osatyö koskee potilaslogistiikan optimointia aikakriittisissä tehtävissä. Tietyn tyyppisissä tehtävissä aikaviiveellä on tunnistettu olevan vaikutus potilaan selviämiseen. Projektin tarkoituksena on selvittää, miten viive tällä hetkellä vaihtelee eri puolilla maata ja miten potilaslogistiikka näissä aikakriittisissä tehtävissä tulisi nykyresursseilla hoitaa viiveiden minimoimiseksi.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *