Vantaan lääkärihelikopterin uudella intubaatiomenetelmällä maailman parhaita tuloksia


Vantaan lääkärihelikopterin henkilökunta on kehittänyt uuden, turvallisemman intubaatiomenetelmän. FinnHEMS tutkimus- ja kehitysyksikkö oli mukana rahoittamassa HYKS Akuutin tutkimushanketta, jossa selvitettiin uuden intubaatioprotokollan käyttöönoton vaikutusta intubaation onnistumiseen. Tulokset olivat maailman huippuluokkaa.

Ensihoidon lääkäriyksiköiden yleisimpiä vaativia toimenpiteitä ovat potilaan nukuttaminen ja intubaatio, joilla turvataan tajuttoman tai vammautuneen potilaan hengitys. Intubaatio tehdään eri puolilla maailmaa samalla tavalla asettamalla muovinen intubaatioputki potilaan henkitorveen laryngoskoopin eli kurkunpään tähystimen avulla.

Vantaan lääkärihelikopterin henkilökunta päätti kokeilla uutta intubaatiomenetelmää yhdistämällä kaksi välinettä: monissa maissa jo käytössä oleva videolaryngoskooppi yhdistettiin uudessa menetelmässä rutiininomaisesti bougieen eli pitkään viejään, jota normaalisti käytetään erikseen vaikeissa intubaatioissa. Kahden välineen menetelmää tutkittiin FinnHEMSin Vantaan lääkärihelikopteritukikohdassa lähes kahden vuoden ajan. Tutkimuksesta vastasi anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri, osastonlääkäri Jouni Nurmi, joka toimii HYKS Akuutin tutkimuksen ja opetuksen vastuulääkärinä. Nurmi teki tutkimusta osin FinnHEMS tutkimus- ja kehitysyksikön rahoittamana tutkijana.

Uutta menetelmää tutkittiin Vantaan kopterissa yhteensä 543 potilaalla. Vertailuryhmään kuului 238 potilasta. Tulokset olivat suorastaan hämmästyttävän hyviä: uudella menetelmällä intubaatioputken asettamisista 98,2 prosenttia onnistui ensimmäisellä yrityksellä, kun perinteisellä menetelmällä onnistumisprosentti oli 85,7. Vertailuryhmän tulokset vastaavat kansainvälisesti ensihoidon lääkäriyksiköiden raportoimia löydöksiä.  Kun taas uudella menetelmällä saavutettu tulos on maailman paras tutkimuksissa raportoitu tulos intubaation onnistuessa lähes aina ensimmäisellä kerralla.

– Tutkimus on ansaitusti herättänyt laajalti myös kansainvälistä huomiota, toteaa FinnHEMSin tutkimus- ja kehitysyksikön tutkimusjohtaja Ilkka Virkkunen.

Intubaatio on toimenpiteenä yleinen, mutta haastava. Komplikaatioiden riski kasvaa useiden intubaatioyritysten myötä, joten intubaation pitäisi ihannetilanteessa onnistua ensimmäisellä yrittämällä. Pahimmillaan komplikaatiot voivat johtaa jopa potilaan menehtymiseen. Tutkimuksen perusteella intubaatio olisi suositeltavaa tehdä ensihoidossa aina tällä uudella menetelmällä. Kaikissa ensihoitoyksiköissä ei kuitenkaan ole vielä käytettävissä tarvittavaa välineistöä.

Tutkimuksen aikana koulutettiin satoja ensihoitajia eri puolilla Vantaan lääkärihelikopterin toiminta-aluetta, ja prosessia kehitettiin mahdollisimman toimivaksi. Toimenpiteestä tehtiin myös video, jota on katsottu YouTubessa jo yli 30 000 kertaa eri puolilla maailmaa.

Tutkimus julkaistiin Anaesthesia-tiedelehdessä.

LINKKI ARTIKKELIIN: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/anae.14182/full

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *