Haaveissa työ lääkärihelikopterissa HEMS-ensihoitajana? Ennakkotietoa syksyn HCM-rekrytoinnista

Seinäjoen lääkärihelikopteritukikohdan perustamisen myötä HCM:n ammattiin aukea lähitulevaisuudessa useita HEMS-ensihoitajan työpaikkoja. Uusia HCM:iksi koulutettavia palkataan ensi talven aikana kaikkiaan kuusi henkilöä, joiden sijoittuminen eri tukikohtiin ei ole vielä tiedossa. Haku HCM-koulutukseen ja -työhön alkaa syksyllä.

Lääkärihelikopterimiehistön moniosaajan HCM:n työ kiinnostaa monia. Vähimmäisvaatimukset syksyn monivaiheiseen valintakokeeseen ja peruskoulutukseen pääsemiseksi ovat:

Peruskoulutus

  • Ensihoitaja (AMK) tai sairaanhoitaja (AMK), joka on suorittanut hoitotason ensihoitoon suuntaavan vähintään 30 opintopisteen laajuisen opintokokonaisuuden.

Työkokemus

  • Vähintään viisi vuotta työkokemusta ensi- ja akuuttihoidosta, josta vähintään kolme vuotta hoitotason ensihoitajana vuoden 2021 loppuun mennessä.
  • Loput työkokemuksesta voi olla päätoimista työskentelyä päivystyspoliklinikalla, teho-osastolla, leikkausosastolla tai pelastustoimessa. 

Henkilöarviointi/soveltuvuustestaus

  • Hyväksytysti suoritettu henkilöarviointi. Testauksessa arvioidaan muun muassa kognitiivista kykyrakennetta sekä paineensieto- ja ryhmätyökykyä.

Ilmailulääketieteellinen kelpoisuus

  • Eurooppalaisessa normistossa helikopterin ns. ei-ohjaavan perämiehen roolissa luokan 2 vaatimukset, jotka käsittävät muun muassa normaalit aistit ja terveydentilan vuorotyön suorittamiseen. 
  • Näkö saa olla korjattu silmälaseilla, normaali värinäkö.
  • Perusterve, ei saa olla ns. systeemisairauksia.

Fyysinen soveltuvuustestaus

Muut

  • Voimassa oleva B-luokan ajokortti
  • Nuhteettomuus: suppean turvallisuusselvityksen läpäisy
  • Kielitaito: sujuva suomen ja englannin kielten taito sekä kyky pärjätä ensihoitotilanteessa myös ruotsiksi tai sitoutuminen ensihoitotyön ruotsin opiskeluun

Rekrytointiprosessi alkaa syksyllä

Tarkemmat hakuohjeet julkaistaan elo–syyskuussa ja hakuaika tehtäviin on syys–lokakuussa. Valinnat tehdään ennen vuoden vaihdetta. Tulevat HCM:t koulutetaan noin kahdeksan (8) kuukauden koulutusjaksolla alkaen keväällä siten, että heillä on valmius itsenäiseen työhön syksyllä 2022. Seinäjoen lääkärihelikopteritukikohdan on määrä aloittaa toimintansa loppuvuodesta 2022. Tulevien HCM:ien sijoittuminen eri tukikohtiin selviää myöhemmin. Työtä on hyvin mahdollista tehdä toiselta asuinpaikkakunnalta käsin.

HCM on lääkärihelikopteritoiminnan moniosaaja

HCM:n rooli lääkärihelikopterimiehistössä on monipuolinen: lennolla HCM on lentäjän työpari ja potilaan luona lääkärin työpari osana ensihoitotiimiä. Työ on fyysisesti ja henkisesti vaativaa, mutta palkitsevaa. 

Tutustu HCM:n työhön: 

Lääkärihelikopteritoiminnan ammattirooleja esittelevä HEMS-tiimi toimii saumattomasti -artikkeli on julkaistu osana FinnHEMSin vuosikertomusta 2019.
”Vaikka olemme vain pieni osa järjestelmää, tässä osassa on aika hienoa olla mukana.”
Video kurkistaa HCM:n työn arkeen ja HCM:ien ajatuksiin työstään.