HEMS-ensihoitajia lääkärihelikopteriin

Valtionyhtiö FinnHEMS vastaa lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminnasta Suomessa. Kuuden tukikohdan verkosto laajenee ensi vuonna, kun avaamme lääkärihelikopteritukikohdan Seinäjoelle yhdessä Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien kanssa. HCM:n ammattiin aukeaa useita HEMS-ensihoitajan työpaikkoja Seinäjoen tukikohdalle, joihin nyt haemme ensihoidon ammattilaisia. Tartu tilaisuuteen! 

Haemme ensihoidon ammattilaisia lääkärihelikopteritoimintaan HCM:n eli HEMS Crew Memberin roolissa toimiviksi HEMS-ensihoitajiksi 

Roolissasi HCM:nä toimit lääkärihelikopterimiehistön moniosaajana. Monipuolisessa roolissasi olet lentäjän työpari lennolla ja potilaan luona HCM:nä toimit lääkärin työparina osana ensihoitotiimiä. Helikopterissa avustat muun muassa lentosuunnistuksessa, valvot lennon tilaa ja turvallisuutta sekä seuraat mittareita lennon aikana. Kun tehtäville lähdetään autolla, toimit kuljettajana. Ensihoitajana olet mukana ensihoitolääkärin kanssa toteuttamassa vaativia sairaalan ulkopuolisia hoitomenetelmiä kriittisesti vammautuneelle tai sairastuneelle potilaalle.

VAATIMUKSET

  • Peruskoulutus: ensihoitaja (AMK) tai terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa tarkoitettu laillistettu sairaanhoitaja, joka on suorittanut hoitotason ensihoitoon suuntaavan, vähintään 30 opintopisteen laajuisen opintokokonaisuuden yhteistyössä sellaisen ammattikorkeakoulun kanssa, jossa on opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti ensihoidon koulutusohjelma.
  • Työkokemusta ensi- ja akuuttihoidosta vähintään viisi vuotta, joista vähintään kolme vuotta hoitotason ensihoitajana vuoden 2021 loppuun mennessä ja loput kaksi vuotta voi olla kertynyt päätoimisesta työskentelystä sairaalan päivystyspoliklinikalla, teho-osastolla, leikkausosastolla tai pelastustoimessa.
  • Fyysinen suorituskyky lihaskunnon ja aerobisen kestävyyden osalta FireFit-indeksillä vähintään arvolla 3, virallisessa testilaitoksessa testattuna.
  • Uimataito: 200 m alle 4 min 45 sek.
  • Ilmailulääketieteellinen kelpoisuus: eurooppalaisessa normistossa helikopterin ns. ei-ohjaavan perämiehen roolissa luokan 2 vaatimukset, jotka käsittävät muun muassa normaalit aistit ja terveydentilan vuorotyön suorittamiseen. Tietoa kelpoisuusvaatimuksista saat muun muassa EASA:n sivuilta täältä. Ilmailulääketieteellistä arviota terveydentilaasi tai lääkitystä koskien voit tiedustella ilmailulääkäriltä, joiden listan löydät Traficomin sivuilta tästä linkistä.
  • Voimassa oleva B-luokan ajokortti
  • Sujuva englannin kielen taito ja kyky pärjätä ensihoitotilanteessa myös ruotsiksi tai sitoutuminen ensihoitotyön ruotsin opiskeluun
  • Nuhteettomuus: teetämme valituille suppean turvallisuusselvityksen

TEHTÄVÄSSÄ MENESTYMISEN EDELLYTYKSET

Menestyäksesi HCM:n roolissa sinun tulee olla todellinen tiimityöskentelijä. Ilmailua ja kiireellistä ensihoitoa yhdistävä HCM:n ammatti on pitkälti myös tekninen ammatti, jossa sinulta tarvitaan kiinnostusta tekniikkaan ja teknologiaan. Työ sisältää paljon jatkuvaa koulutusta, joten on tärkeää, että oman ja tiimin osaamisen kehittäminen on sinulle mieluisaa. Pidät itsesi hyvässä kunnossa ja pidät osaltasi huolta myös työyhteisösi hyvinvoinnista.

Nyt haemme HCM:iä ensisijaisesti uuteen, Seinäjoelle perustettavaan tukikohtaan. Työtä on mahdollista tehdä toiselta paikkakunnalla käsin. Pääsääntöisesti 24 tunnin pituisia työvuoroja seuraa aina pidempi vapaajakso. Työssä on kuitenkin paljon läsnäoloa vaativia koulutuspäiviä sekä tukikohtapaikkakunnalla että muualla Suomessa. Matkustusvalmius koti- ja ulkomailla on edellytyksenä tehtävässä toimimiselle.

TARJOAMME SINULLE

Jokainen lääkärihelikopteritoiminnassa työskentelevä henkilö on osa ensihoidon ketjua. Tarjoamme huippumielenkiintoisen ja merkityksellisen työn ja työympäristön kiireellisen ensihoidon kärjessä lääkärihelikopteritoiminnassa. Työ on fyysisesti ja henkisesti vaativaa, mutta palkitsevaa.

Tukikohdissa on tiivis HEMS-yhteisö, jossa jokaisen sitoutuminen ja panos on tärkeä. FinnHEMSin lähtökohtana on työntekijöiden hyvinvoinnin, työkyvyn ja työturvallisuuden varmistaminen sekä riskittömän, turvallisen ja terveellisen työympäristön luominen. Työyhteisömme on tasa-arvoinen emmekä hyväksy syrjintää missään muodossa.

FYYSINEN SOVELTUVUUS/FIREFIT-TESTI

Hakijoiden tulee osoittaa lihaskunnon ja aerobisen kestävyyden fyysinen suorituskyky FireFit-testausmenetelmällä mitattuna kaikista osatesteistä vähintään luokalla 3. Testausmenetelmänä on submaksimaalinen polkupyöräergometri sekä lihaskuntotestit. Todistus hyväksytysti suoritetusta testistä tulee toimittaa hakuportaaliin 8.10. mennessä. Testitulos saa olla korkeintaan 8 kuukautta vanha.

Voimassa oleva pelastustoimen kautta vähintään kaikista osatesteistä luokalla 3 hyväksytysti suoritettu testi on kelvollinen.

Jollei sinulla ole voimassa olevaa FireFit-testitulosta, saat sen hankittua hyväksytyistä testilaitoksista, jotka tarjoavat testin oman hinnoittelunsa mukaisesti. Lista hyväksytyistä testilaitoksista yhteystietoineen on tämän sivun lopussa.

Uintitesti suoritetaan hakuprosessin lopussa loppuvuonna 2021. Myös ilmailulääkärin tarkastus koulutukseen valittaville on rekrytointiprosessin loppupuolella. Lääkärintarkastuksesta ei tule sinulle kuluja.

MONIVAIHEINEN VALINTAPROSESSI

Valintaprosessi HCM:ksi on monivaiheinen ja sen tavoitteena on hakea ammattiin parhaiten soveltuvia henkilöitä. Hakemusvaiheen jälkeen edessäsi on neljä vaihetta: henkilöarviointia, soveltuvuustestejä ja haastatteluita. Jokainen vaihe on luonteeltaan karsiva eli osa hakijoista karsiutuu pois testitulosten perusteella. Saat itsellesi kehittävää palautetta arvioinnin eri vaiheissa. Kumppaninamme soveltuvuustestauksessa on Eezy Personnel.

Koulutukseen rekrytoidaan arviolta seitsemän henkilöä. Valinnat tehdään ennen vuoden vaihdetta 2022.

PALKALLINEN KOULUTUSJAKSO

Rekrytoitavien väylä HCM:ksi alkaa helmikuussa 2022 kahdeksan kuukauden palkallisella koulutusjaksolla, joka antaa valmiudet itsenäiseen päivystystyöhön. Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet pääsevät aloittamaan HCM:nä ensisijaisesti uudessa Seinäjoen tukikohdassa syksyllä 2022 tai mahdollisesti muissa FinnHEMSin tukikohdissa. Koulutuksessa ei ole tavoitteena pudottaa ketään pois, vaan tavoitteena on, että kaikki jatkavat HEMS-miehistön jäseniksi.

Koulutukseen sisältyy kahden kuukauden työssäharjoittelu kesällä 2022. Harjoittelujaksolla selviää koulutettavien menestymisen mahdollisuudet HEMS-arjessa. Koulutus keskeytyy, mikäli käytännön työssäharjoittelussa ilmenee, ettei koulutettava kykene työskentelyyn helikopterissa. Koulutusjakso ja työssäharjoittelu tapahtuvat usealla paikkakunnalla Etelä-Suomessa. Koulutusjakso sisältää etä- ja lähiopetusta virka-aikana. Viikonloput ovat pääosin vapaita. Lähiopetusjaksoja poissa kotipaikkakunnilta tulee säännöllisesti. Koulutettavien perhe- ja muun henkilökohtaisen tilanteen tulee sallia jopa usean viikon mittaiset lähiopetusjaksot. FinnHEMS järjestää ja kustantaa majoituksen lähijaksojen aikana. Harjoittelijat on vakuutettu koulutusjaksolla.

PALKKAUS

Työuran alussa HCM:n palkkataso noudattaa keskimääräistä ensihoitajan kokonaispalkkaa ja on noin 4000 euroa/kk. Alan yhteisiä työehtoja kehitetään parhaillaan, joten tarkka palkkataso selviää myöhemmin.

Päiväaikaan toteuttavalta koulutusjaksolta maksetaan ensihoitajan peruspalkan tasoista korvausta. Päivystystyönä tehtävän kahden kuukauden työssäharjoittelujakson aikana palkkaa korotetaan haittatyölisällä.

HAKEMUKSET

Lähetäthän hakemuksesi ja tuloksen FireFit-testistäsi 1.10. mennessä osoitteella: https://ats.talentadore.com/apply/hems-ensihoitaja-finnhems/8V4pxD ja https://eezypersonnel.fi/avoimet-tyopaikat/

Voit täydentää hakemustasi FireFit-testituloksen osalta 8.10. asti. Käsittelemme hakemuksia jo hakuajalla.

Lisätietoja HCM:n tehtävästä ja koulutuksesta antaa Marko Sorsa, FinnHEMS, hems@finnhems.fi, p. 050 433 8517, ke 15.9. klo 13–15, ke 22.9. klo 13–15, to 30.9. klo 9-11 ja ke 6.10. klo 13-15.

Rekrytointiprosessista: rekrytointikonsultti Heidi Tuomikorpi, Eezy Personnel, 043 824 3261

Usein kysyttyihin kysymyksiin ja vastauksiin HCM-rekrytoinnissa voit tutustua täällä.


FYYSISEN SOVELTUVUUDEN FIREFIT-TESTIPAIKAT

Oletko töissä pelastuslaitoksella tai sopimuspalokuntatoiminnassa?

Voit liittää työnantajaltasi saaman FireFit-todistuksesi hakuportaaliin. Huomioi, että jokaisesta osa-alueesta lihaskuntotestissä sekä submaksimaalisesta polkupyöräergometristä tulee saada vähintään luokan 3 tulos. Testitulos saa olla korkeintaan 8 kuukautta vanha. Mikäli sinulla ei ole voimassaolevaa, kriteerit täyttävää todistusta testauksesta, voit hankkia sen työnantajasi kautta virallisen FireFit-testaajan testaamana. Hakija maksaa oman työn ulkopuolisen testin mahdollisen testimaksun itse sekä järjestää testausajan hakuohjeiden puitteissa. Käytössä ovat myös valtakunnalliset yleiset testauspaikat yllä olevan listan mukaisesti. FinnHEMS tarkastaa testituloksen oikeellisuuden kaikilta testatuilta soveltuvuusarvioinnin loppuvaiheeseen päässeiltä hakijoilta.